WBE Wildwisselprijs winnaar 2011

Beste leden en deelnemers van WBE Tsjonger en Ald Djip,

 

Het bestuur WBE "Tsjonger en Ald Djip" kan met veel vreugde meedelen dat wij op de ALV KNJV te Zeist op 16 april 2011 een landelijke KNJV prijs hebben gewonnen, namelijk de:

WBE Wildwisselprijs 2011

 

 

Het bestuur is hier zeer trots op. In de nominatie heeft u onder anderen kunnen lezen waarom wij uit zeven inzendingen met twee anderen waren genomineerd.

Het symposium over biodiversiteit, Toen….Nu….en Straks….. de Faunafair en wildbuffetten waren daarbij leidend. Lezingen van Rienk van der Berg, oud opzichter Staatsbosbeheer en van archeoloog Jan Slofstra bij het symposium werden nog specifiek genoemd en de excursie naar het veeteeltbedrijf van Jan van Dalen.

Het erbij betrekken van provinciale politiek, gedeputeerde Hans Konst, zusterorganisaties, pers en TV wordt daarbij als een pré beschouwd.

Voorzitter Frans Milius heeft de prijs glunderend in ontvangst genomen uit handen van voorzitter Seegers van de jurycommissie. De prijs bestaat niet alleen uit een prachtige beker die zijn naam niet helemaal meer eer aandoet, hij mag nu worden gehouden, ook de oorkonde en een check van duizend euro. Onze WBE is nu ook vereeuwigd op het bureau in Amersfoort op een schild, waar onze vijf voorgangers ook op vermeld staan. Een prachtige bos bloemen sloot de prijzenregen af.

Grotendeels om de zelfde redenen mochten uw voorzitter Frans Milius en secretaris Gerard Smit op 24 maart op de ALV van KNJV gewest Fryslân in ontvangst nemen de:

Tayaut PR Wisseltrofee

 

In samenwerking met de jachthoornblazers Après Chasse wordt de prijs jaarlijks beschikbaar gesteld aan een persoon of organisatie die zich bijzonder sterk heeft gemaakt jacht, beheer en schadebestrijding voor het grote publiek zichtbaar te maken. De tekst van de oorkonde staat op de website van onze WBE.

Het bij deze behorende wisselprijs en speldjes werden overhandigd door voorzitter Wiebe Zijlstra van het KNJV gewest Fryslân.

Uiteraard zijn wij als bestuur van WBE Tsjonger en Ald Djip zeer content met deze prijzen. Wij hopen dat het voor de leden een stimulans is om het jachtbedrijf op een waardige manier te blijven uitdragen.

Overigens is het de tweede keer dat een bestuurslid van WBE Tsjonger en Ald Djip voor zijn inzet voor onze WBE en gewest Fryslân deze prijs kreeg uitgereikt. Oud voorzitter Joop Neutel kreeg de prijs voorjaar 1997 postuum uitgereikt. Zijn zoon Wout Neutel mocht hem toen in ontvangst nemen.De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.