Verslag Friesch Dagblad 5-10-2009


Maandag 5 oktober 2009

Zelfs zonder schieten kan eenjacht geslaagd zijn

Merlijn Torensma
Wijnjewoude -Spreek een jager aan en hij gaat direct in het verweer. De jacht is niet zielig! Hij is van groot belang voor flora en fauna! De wild­beheereenheid Tsjonger en Ald Djip in Wijnjewoude hield zaterdag voor het eerst in haar bestaan een faun­afair, om dit grote belang onder de aandacht te brengen.
"Kritiek mag, al hebben wij na­tuurlijk liever dat het opbouwend is", zegt jager Renze van Zuiden. In de zeventig is hij, en al ruim dertig jaar lang fervent jager. In al
die jaren heeft hij heel wat kritiek te verduren gehad. Maar veel trekt hij het zich niet aan. De huid is dik geworden en hij blijft overtuigd van zijn gelijk
De jacht is er om de wildstand te beheren, vindt hij."We werken nauw samen met natuurorganisaties als Staatsbosbeheer. Dat doen zij natuurlijk omdat ze het belang van ons werk inzien. Wij hebben van hen nog nooit klachten gehad", zegt Van, Zuiden. De liefde voor de na­tuur blijft voor hem leidend.
Maar het schieten zelf heeft ook een grote aantrekkingskracht op hem, beaamt hij. "In ieder mens -en dan vooral in mannen- "zit de drang om iets te vangen, om bees­ten beet te pakken. Daar gaat het mij om, niet per se om het doden."
Onder de ruim vierhonderd bezoekers die zaterdag naar de faunafair in Wijnjewoude kwamen, waren er méér die zich sterk aange­trokken voelden tot het schieten in de natuur. De populairste attractie was zonder enige twijfel een virtu­eel jachtveld. Op een metersgroot scherm kon geschoten worden op bewegende beelden van wild.
De schietsimulator is van Wessel de Vries. Het gaat om de grootste van Nederland en hij is de enige in zijn soort waarbij de jacht zo goed nage­bootst wordt. Het systeem werd ooit in Duitsland ontwikkeld voor de poli­tie en het leger en later omgebouwd voor jagers. De Vries .en zijn vrouw Hetty leiden er niet alleen jagers mee op, maar gaan ook veel naar feestjes.
Beide echtelieden jagen graag. "Ik met het geweer en mijn vrouw met de hond." Op de vraag waarom, legt De Vries uit dat hazen bijvoor­beeld voor veel overlast zorgen en dat jagers daar een passend antwoord op hebben. "Als wij het niet doen. dan zie je vaak dat boe­ren vergif inzetten om de oogst te beschermen. Dat is voor de natuur veel schadelijker."
Net als Van Zuiden gaat het De Vries meer om het (raak)schieten zelf, dan om het doodmaken van dieren. Maar zelfs het schieten is VOOT hem niet het hoofddoel, zegt hij. "Ik ga veel naar het buitenland om te jagen. Het kan dan gebeuren dat ik dagenlang niet de dieren zie die ik mag schieten van de jachtmeester. En toch is de jacht geslaagd. Het gaat mij vooral om de natuurbeleving. '"De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.