Culinair

Tweede Kamerlid mw. Lutz Jacobi vermaakt zich opperbest bij Wildbuffet


Eregast mw. Luts Jacobi  liet het buffet dat was georganiseerd door WBE "Tsjonger en Ald Djip” op 16 november 2008 goed smaken. Onder weldadige klanken van het duo So Nu No Evo werd het varken vakkundig door een kok gefileerd en genuttigd.
De burgemeesters van de gemeenten Opsterland en oost Stellingwerf moesten door financiële perikelen bij de politie verstek laten gaan.
In de openingsspeech door voorzitter Spaan werd nog even de geschiedenis van de WBE aangehaald. Door dhr. Klaas Elzinga (KNJV regioconsulent) werd in vogelvlucht de plaats van de WBE`s binnen de Flora en Faunawet geschetst.
Mw. Jacobi gaf in haar bijdrage duidelijk aan dat de overheid de WBE`s nodig had om schade te kunnen bestrijden. 
Haar tafelheren waren dhr. K. Elzinga en C. Udding secretaris van de FBE in Noord Nederland. Er is veel overleg geweest over de problematiek t.a.v. vergunningen en vrijstellingen.
De aanwezige leden en hun partners lieten zich het buffet goed smaken. Restaurant De Stripe te Wijnjewoude had de dis geweldig aangekleed en alles uit de kast gehaald om dit evenement te laten slagen.Mevrouw Lutz Jacobi vind beheer en bestrijding noodzakelijk, maar over de jacht laat ze zich gematigd positief uit.Een prachtig opgemaakt tafelstukVoorzitter Lieuwe Spaan heet een ieder van harte welkom.Beheer en bestrijding is de grootste opdracht aan de jager. Jacht is maar een klein onderdeel meer waar de jager zich mee bezig houdt, aldus Klaas Elzing, KNJV consulent.Het buffet wordt bewonderd.Varken gebraden aan het spit.Mevrouw Jacobi in debat met dhr. Elzinga en Cor Udding(secretaris FBE)De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.