Jagers helpen roofvogels beschermen

URETERP - Het aantal meldingen van vernielde nesten van roofvogels bij Ureterp is fors afgenomen. De milieupolitie heeft bij het toezicht jagers ingeschakeld. Dit jaar waren er 5 meldingen van verwijderde en vernielde nesten, in 2011 waren dat er nog 35. Volgens Michel Pol en Pieter van Veen van de milieupolitie is dat te danken aan de medewerking van de jagers. Die hebben slechts een oogje in het zeil gehouden, zeggen jagers Errit de Boer en Cees Steenhofvan de wildbeheereenheid Tsjonger en AId Djip.
"Hoe minimaal het toezicht ook is, er gaat toch een preventieve wer
king van uit", zegt Pol. "En daar zijn we heel blij mee. We zijn er nog lang niet, maar het is een begin." Pol hoopt met meer wildbeheereenheden afspraken over het toezicht op
de roofvogelnesten te maken. In
2011 waren er in Friesland 117 meldingen van verstoringen. Dit jaar zijn er tot nog toe 113 meldingen gedaan van vernielde nesten, eieren en gedode. Daarvan zijn er 16 vogels vergiftigd, werd een havik doodgeslagen en zijn twee buizerds doodgeschoten. Het meest wordt de buizerd vervolgd, daarvan werden 84 meldingen gedaan. Maar ook de havik (19), bruine kiekendief (10) en een ransuil, sperwer en torenvalk waren doelwit. Het is moeilijk daders te achterhalen, maar zo nu en dan kan de politie er een aanhouden. Zo zijn in Oudehorne en onlangs in Drachten twee mannen betrapt. Eentje had
een buizerd uit een boom geschoten, de ander had een havik de kop
ingeslagen. Beide daders hielden kippen in een buitenren.

 

 De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.