Biodiversieit

 TOEN!!!!!…………NU………en STRAKS?????……….

 

 

09.30 – 10.00 Ontvangst

10.00 – 10.10 Opening Frans Milius (voorzitter WBE "Tsjonger en Ald Djip")

10.10 – 10.20 Wiebe Zijlstra (voorzitter KNJV gewest Fryslân)

10.20 – 10.35 Rienk van der Berg (oud boswachter SBB 0pzichter Bakkeveen)

35 jaar verandering in het landschap.

10.35 – 11.00 Jan Slofstra (historicus)

"Veranderingen in het agrarisch cultuurlandschap"

11.00 – 12.30 Bezichtiging melkveehouderij Geert van Dalen

12.30 – 13.15 Lunch

13.30 – 13.55 Ontvangst

13.55 – 14.00 Opening Frans Milius (voorzitter WBE "Tsjonger en Ald Djip")

14.00 – 14.30 Jaap Dirkmaat (Vereniging Nederlands Cultuurlandschap)

14.30 – 15.00 Hessel Agema (Skalsumer Natuurbeheer)

"Koe en natuur, een bloeiende combinatie"

15.00 – 15.30 Hans Konst (Gedeputeerde provincie Fryslân)

15.30 – 16.00 Pauze

16.30 – 17.00 Discussie met de zaal (discussieleider Hans Veurink SBNL)

 

 

Aanwezig in de kleine zaal:

Meldpunt Nieuwe Natuur

Vogelwachten

Agrarische natuurverenigingen

 

 

De toehoorders zijn zich al aan het inlezen.

 
 
 
Zeer onderhoudende gesprekken.
 
 
 
Voorzitter Frans Milius overlegt nog even.
 
 
 
 
Voorzitter Wiebe Zijlstra, KNJV gewest Fryslân, is blij met dat de provinciale politiek hier in grote gatale aanwezig is.
 
 
Archoloog Jan Slofstra houdt een zeer boeiende lezing waar een iedereen grrag de tekst van wil hebben.
 
Op bezoek bij Geert van Dalen en zijn vrouw.
 
 
 
 
Ontvangst in de grote loods van het melfveebedrijf van Dalen.
 
 
Ook hier heeft de melkrobot haar intrede gedaan.
 
 
Predatie op weidevogels is ook voor boer van Dalen een probleem.
 
 
KNJV was ruim vertegenwoordigd.
 
 
Volgelwacht Ureterp, Bonne de Jong, in een geanimeerd gesprek.
 
 
Voorzitter Frans Milius van WBE "Tsjonger en Ald Djip" opent de middag over biodiversiteit.
 
Jaap Dirkmaat van de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap had dit voorjaar provincie Fryslân een prijs uitgereikt voor de mooiste provincie. In zijn toespraak hield hij de zaal een spiegel voor die hen tot nadenken stemden.
 
 
"Koe en natuur een bloeiende combinatie" was de titel van Hessel Agema zijn verhaal. Natuurboer en veefokker.
 
 
Gedeputeerde Hans Konst vindt dat jagers profesionele partners zijn in wildbeheer en wildschadebestrijding.
 
 
Hans Veurink (SBNL) leidt de forum discussie.
 
 
Als dank een streekproduct in de fles.
 
 
Nog even met elkaar op de foto.


De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.