Verstoring nesten afgenomen

De roofvogelvervolging bij Ureterp is afgenomen. Jagers en politie houden samen een oogje in het zeil.

Leewardercourant 10 oktober 2012
ELiSABETH POST

Moedeloos werden politiemannen Michel Pol en Pieter van Veen van de jacht op roofvogels.
Vorig jaar werden in en rond het gebied de Mersken bij Ureterp 35 nesten van roofvogels vernield, eieren kapot gemaakt en buizerds en haviken doodgeschoten of vergiftigd. Extra surveillances en cameratoezicht hielpen niet. Daders werden door het milieuteam van de politie niet gepakt. Vermoedens wie het gemunt hadden op de vogels waren er wel. Maar bewijzen ontbraken. "Wat
moet je dan nog?"
Pol en Van Veen benaderden de ja-gers in het gebied, gaven hun de kaart met daarop de plaatsen waar de nesten zich bevinden. "Want uiteindelijk kennen de jagers hun eigen veld het beste", redeneren de politiemannen. En wat blijkt? Het afgelopen broedseizoen zijn er vijf nesten vernield. Een groot verschil met vorig jaar. Opmerkelijk, vindt de milieupolitie.
De Boer en Steenhof: "Wy witte wêr't dy nesten sitte, mar wêrom soene wy, de jagers, dy ferniele? Dat die ne wy net en soene wy ek nea dwaan", zeggen Errit de Boer en Cees Steenhof uit Ureterp. De jagers, aangesloten bij de Wildbeheereenheid (wbe) Tsjonger en Ald Djip, respecteren juist de roofvogels in hun 900 hectare jachtterrein. "Dy libje hjir ek yn it fjild", zeggen ze. De mannen vinden het onterecht dat de beschuldigende vinger steeds naar hen is gewezen. " .Jt is moai dat
de plysje no ek wit dat wy de dieders net binne," De politie heeft de jagers na melding van vernielde nesten diverse malen tot de orde geroepen. Die balen er stevig van om steeds weer aan te tonen dat zij niet schuldig zijn. "Wy moasten ûs hieltyd ferdigenje en bewize dat wy dy fûgels net fersteure", zegt De Boer. "It is eins fan 'e sotte. Wy passe op 'e natoer, dogge in protte oan behear."

De jagers houden tellingen, halen jaarlijks de zwakke dieren er uit en houden schadelijke predatoren onder controle. Ze hebben juist liefst zo veel en gezond mogelijk wild in het gebied, zeggen ze. Zo lopen er bijvoorbeeld heel veel hazen in het jachtterrein van De Boer en Steenhof. "De measte yn ûs wbe. Wy sjitte no ienris net alles of." Zo loopt er ook nog een zwarte bok. De wbe had een afschotvergunning voor het dier, maar De Boer en Steenhof laten hem voorlopig lopen.
"Wy wol wolris sjen wat er fan him wurdt. Dochs hiel besûnder sa'n swarte ree", vindt Steenhof.

De jagers hebben
juist liefst zo veel
en gezond
mogelijk wild

Natuurlijk, roofvogels verorberen ook jonge hazen, konijnen en kieviten, maar ook kraaien, reigers en ooievaars kunnen er wat van. De grootste rover van allemaal is de vos, zeggen de jagers. "Wolst net witte wat dy deamakket." Zo werd bij Makkum tussen balen kuil een vossenburcht aangetroffen waar 32 kilo kadavers van wild en vogels lag. "In fosk dy't jongen hat, besiket safolle
mooglik foer te sammeljen. Ek al ha de jongen genöch, sy bliuwe mar troch gean", zegt De Boer. Tot nog toe schoten de jagers dit jaar in het jachtgebied vijftien vossen dood. Het waren toevalstreffers. "Der binne noch folie mear", vermoeden de mannen. Hoeveel dan?
"Dat is dreech te sizzen." De vos laat zich overdag amper zien. De jagers vinden het "een ramp" dat 's nachts in Friesland niet meer met een lichtbak gejaagd mag worden. "Want dan kinst pas goed sjen hoefolle oft d'r binne.

De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.