WBE Tsjonger en Ald Djip

Ons dichtbevolkte land heeft verrassend genoeg een zeer goede en gevarieerde wildstand. Dit is een gevolg van verstandig wild- en natuurbeheer. De jagers dragen hier al generaties lang een steentje aan bij door het verzorgen van de natuur in hun jachtveld gedurende het gehele jaar. Individuele jagers zijn georganiseerd in wildbeheereenheden (WBE's) zodat hun kennis en ervaring op lokaal niveau gebundeld is.

 


WBE Tsjonger en Ald Djip is een organisatie van jagers die voor een goede en gevarieerde wildstand zorgt. Generaties lang hebben zij hun steentje bij gedragen aan het verzorgen van de natuur in hun jachtveld en dat gedurende het gehele jaar. Individuele jagers zijn georganiseerd in wildbeheereenheden (WBE’s) zodat hun kennis en ervaring op lokaal niveau gebundeld wordt. Verder proberen we u de zo actueel mogelijk op de hoogte te houden over machtigingen, regels, wetten e.d. aangaande de jacht in Fryslân.

WBE Tsjonger en Ald Djip is opgericht in 1994 en telt momenteel 70 leden.

De WBE is ongeveer 12.000 ha. groot. Voor jacht, beheer en bestrijding is ongeveer 8.500 ha. beschikbaar.De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.