Werkgebied


Het werkgebied van WBE Tsjonger en Ald Djip beslaat een gebied van ongeveer 12.000 hectare, waarvan 8.500 effectief. Op onderstaande kaart kunt u het werkgebied van deze WBE zien. De blauwe lijn geeft de grens aan.