Samenstelling bestuur

E-mail: tsjongerenalddjip@ziggo.nl

1. Gert Huisman, voorzitter
2. Ties van Valen, secretaris 
3. Dries van Zanden, interim penningmeester
4. Germ Boersma
5. Jan Atsma
6. Hedzer Algra

Samenstelling faunacommissie

  1. Germ Boersma, faunacommissaris
  2. Jan Atsma
  3. Hedzer Algra


Samenstelling activiteitencommissie
     1. Gerard Smit gbsmit@ziggo.nl