Het aantal ganzen in Nederland neemt steeds meer toe. Niet alleen als wintergast maar steeds meer als overzomerende of standgans. Om en goed inzicht te krijgen in de aantalontwikkeling houdt WBE Tsjonger en Ald Djip jaarlijks rond de zelfde tijd een telling. Dit jaar op zaterdag 21 juli 2012 van 9.30 tot 12.00 uur. De WBE is opgedeeld in 20 telgebieden en elk gebied wordt door een telploeg geïnventariseerde.